Kezdőlap

 Csíksomlyó 2017.

 

 

Felállították a májusfát Kemestaródfán

Kemestaródfa – A község önkormányzata és a Kulturális és Faluszépítő Egyesület április utolsó napjára szervezte a májusfaállítást a faluban.

A lázas előkészületek már szombaton elkezdődtek, amikor a közmunkások több segítővel karöltve kimentek az erdőbe a májusfáért. A fa kiválasztása és kivágása után a falun keresztül behúzták azt a központba, a felállítás helyére, ahol azon mód le is kérgezték.

Vasárnap 18 órára, a meghirdetett időpontra szép számmal érkeztek az emberek a faluközpontba, ahol az asszonyok felkötötték a szalagokat és a pezsgőt a fa ágaira. Majd a leglátványosabb, de egyben a legveszélyesebb munkafolyamat következett, a fa felállítása.

Az állításhoz egy erőgépet vettek segítségül a helyiek. A traktor folyamatosan nyomta fel a fát, miközben a férfiemberek tartották kötelekkel, nehogy elcsússzon valamelyik oldalra.

Végül, ha nem is könnyen, de sikerült felállítani a májusfát, jól bedöngölve az alját, nehogy a szél kidöntse.

A sikeres munka után az asszonyok és a férfiak jól megérdemelt jutalmukat fogyasztották, és beszélgetve töltötték a nap hátralévő részét.

Miród Gábor

 

Keresztúti ájtatosság a Miród-forrásnál

Kemestaródfa - Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megtartották Kemestaródfán a nagypénteki rendezvényeket.

 

A csákánydoroszlói egyházközséghez tartozó hét falu hívei hagyományosan Kemestaródfára, a Miród-forráshoz gyűlnek össze, hogy végigjárják Jézus szenvedésének állomásait. Az idei program 17 órakor az úgynevezett csonkamisével kezdődött. A templomi szertartáson is már sokan vettek részt, de a keresztúti ájtatosság kezdetére, talán a munkaszüneti nap miatt, megtelt a templom előtti tér.

Negyed hétkor a Kovács Tibor egyházközségi elnök által vitt kereszt mögé felsorakozva, Orsos Zoltán atya vezetésével elindult a menet a Miród-forráshoz vezető keresztúton. A zarándokok, akik a környező falvakból és városokból érkeztek, a kereszteknél megállva emlékeztek Jézus szenvedésének állomásaira. A stációknál az olvasmányokat és az evangéliumokat a kemestaródfai hívek olvasták fel. A búcsújáró helyhez érve imával emlékeztek Jézus halálára a hívek.

A keresztút végén mindenki csendben imádkozva sétált vissza a Miród-forrástól a templomig.

Szerző: Miród Gábor

 

 

 

Kemestaródfa Önkormányzata