Nagypéntek Kemestaródfán. Csonka mise és a hagyományos keresztúti ájtatosság.

Kemestaródfa Önkormányzata